No 126 đít bằng

‘No 126 đít bằng’ là tên gọi của 1 loại hộp tròn đựng hạt điều, hộp có trọng lượng: 113 g, đựng được 500 g hạt điều. Đặc biệt hơn các hộp khác là có thiết kế đáy hộp bằng phẳng mang lại nhiều ‘lợi’ khi đóng hạt cũng như về độ ‘thẩm mỹ’ .